Seyrüsefer affı rehberi tüm detayları ile Havadis’te

Seyrüsefer Affı Rehberi Vergi Danışmanı-Yetkili Muhasip, Murakıp Hüseyin Garip vatandaşlar için Motorlu Araçlar Seyrüsefer Affı’nın rehberini hazırladı. Garip affı vatandaşların anlayacağı biçimde anlatarak vatandaşların aftan daha bilinçli yararlanabilmesini amaçladı. İşte Hüseyin Garip’in Seyrüsefer Affı Rehberi: Bakanlar Kurulu, kayıttan düşen araçlarla; seyrüsefer borcu bulunan araç sahiplerine af getirmiştir. Toplumun bir kısmı, ödeyenlerin enayi yerine konulduğunu iddia ...

27 Eylül 2016 Salı 09:38
Bu haber 262 kez okundu
Seyrüsefer affı rehberi tüm detayları ile Havadis’te
Seyrüsefer Affı Rehberi

Vergi Danışmanı-Yetkili Muhasip, Murakıp Hüseyin Garip vatandaşlar için Motorlu Araçlar Seyrüsefer Affı’nın rehberini hazırladı. Garip affı vatandaşların anlayacağı biçimde anlatarak vatandaşların aftan daha bilinçli yararlanabilmesini amaçladı.

İşte Hüseyin Garip’in Seyrüsefer Affı Rehberi: Bakanlar Kurulu, kayıttan düşen araçlarla; seyrüsefer borcu bulunan araç sahiplerine af getirmiştir.

Toplumun bir kısmı, ödeyenlerin enayi yerine konulduğunu iddia ederek hoş karşılamamış, tepki göstermiştir. Bir kısmı hiç ilgilenmemiş, bir kısmı da borçlarının ödenmesi fırsatı verildiği nedeniyle memnun olmuştur.  Seyrüseferlerini gününde ödeyemeyenlerin tümü de kötü niyetli kapsamına konulmasın. Maddi imkânsızlıklar nedeni ile ödemeyenlerin de olabileceğini düşününüz. Ruhsatlarını çıkarmayanlar, harçları ödemeyenler suçludur. Ancak,  yasal yetkilerini gününde kullanmayanların suçu hiç mi yok? Kaldı ki Devlet büyüktür.  Herkesi her kesimi kucaklamak zorundadır. Devlet,  vatandaşı ile barışık yaşamak zorundadır.

Gününde ödeyenler için neler yapılabilir? Örneğin son beş yılda yükümlülüklerini yerine getirenlere 2017 yılı için yüzde yirmi beş indirimi ödül olarak verilebilir.

Devletin af edip ödemelerine fırsat verilen bu vatandaşları hor görmeyiniz. Onları siz de hoş görünüz. Siz de af ediniz.

Bu Rehber, Kararnamenin kolay anlaşılır olabilmesi için,  içeriği değiştirilmeden hukuki terimler anlaşılabilir şekilde düzenlenmiştir. Asıl olan Kararnamenin Resmi Gazetede yayınlanmış olanıdır.

 

SEYRÜSEFER AFFI REHBERİ

Kararnamenin birinci kısmı kayıttan düşen araçlarla ilgilidir. Bu bölüm, kayıttan düşen araçların yeniden kaydedilmesinde yapılacak işleri ve ödenecek harçları düzenler.

 

Aftan kimler yararlanacak?

      1)  Araçları kayıttan düşenler ( kayıttan düşen araçlar)

Kararnamenin amacı nedir?

     Kayıtları iptal edilen araçların tekrar kayıt altına alınarak, Devlete olan borçlarının tahsil 

     edilmesidir.

3)  Araçlar muayene edilmeden kayıt yapılabilir mi?

      HAYIR.  Araçların,  önce muayenesi yapılacaktır.

4)  Muayene harcı ödenecek mi?

     EVET. Muayene harcı ödenecektir.

5)  Muayene harcı cezasız mı ödenecek?

      HAYIR. Muayene harcı cezalı ödenecektir.

Egzoz Emisyon Ölçümü yapılacak mı?

     EVET. Egzoz Emisyon Ölçümü yapılmayan aracın muayenesi yapılmayacaktır. Bu nedenle 

      Muayene harcı ödendikten sonra, egzoz ölçümü mutlaka yapılmalıdır.

Muayenesi yapılan aracın değerlendirilmesi yapılacak mı?

      HAYIR.  Bu Kararname ile kayıt yenilemesi yapılacak aracın, kayıt öncesi       

      değerlendirilmesi yapılmayacaktır.

Kayıt harcı ödenecek mi?

      HAYIR.  Bu Kararname ile kaydı yenilenecek aracın yeniden kayıt edilmesinde harç  

      tahsil edilmeyecektir.

Kayıt yenilenmesinde geçmiş seyrüsefer harçları (değirmi ücretleri) talep edilecek mi?

     EVET. Egzoz emisyon ölçümü ve muayenesi yapılan aracın kaydı için şubelere  

      başvurulduğu zaman,  geriye dönük iki yıllık ve içinde bulunan yılın ilk altı aylık veya

      yıllık (tam) seyrüsefer ruhsatı harcı (değirmi ücreti) ödenecektir.

 

       Kısaca, kaydı silinen aracın önce egzoz ölçümü yapılacak.  Sonra muayenesi yapılacak.

       Bu belgelerle motorlu araç şubesine (Araç kayıt dairesi diye bilinen şube) başvurulacak.

       2014, 2015 yıllarına ilaveten2016 yılının altı aylık veya yıllık seyrüsefer ruhsatları

       ödenen aracın,  başka bir harç ödemeden kaydı yapılacaktır.

       Kayıttan düşen aracın kayıt yenilenmesinde, geçmiş iki yıla ait ( 2014-2015)  seyrüsefer

       ruhsat harcının ödenmesine ilaveten,  ilgili yıla ait (2016) en az altı aylık seyrüsefer

       ruhsat harcının ödenmesi de şart koşulmaktadır.  

       Kaydı yenilerek 2016 yılına ait altı aylık seyrüsefer ruhsat harcı ödenen aracın

       kullanılması halinde, SEYRÜSEFERİ BİTMİŞ ARAÇ KULLANMA SUÇUNU POLİS

       GÖRMEZLİKTEN Mİ GELECEK?  Kararnameye göre kaydı yenilenmiş ve 2016 yılına ait  

       altı aylık seyrüsefer ruhsat harcı ödenmiş aracı kullanana POLİS CEZA YAZMAYCAK MI?

       ( Polis, vatandadaşa; Seyrüsefer ruhsatı bitmiş araç kullandığı nedeniyle ceza yazdı)

Kayıttan düşmüş aracın yeniden kaydında, kayıt tarihi yenilenecek mi?

        HAYIR.  Kayıttan düşen aracın yeniden kayıt edilmesinde, araç tarihi ilk kayıt edildiği

        tarih olarak devam edecektir.  Bir başka deyişe aracın kayıt tarihi eski olarak kalacak,

        günü geldiğinde seyrüsefer ruhsat harçları yenilenirken indirim hakkından

        yararlanabilecektir.  

Geçmiş yıllara ait seyrüsefer ruhsat harçlarının ödenmesinde, eski tarifeler mi

       uygulanacak?

       HAYIR. Geçmiş yıllara ait seyrüsefer ruhsat harçlarının ödenmesinde 2016 yılına ait

       tarife uygulanacak.

       Geçmiş yıllara ait ödenmemiş seyrüsefer ruhsat harçlarının tahsil edilmesinde, cari

       yılın  tarifesinin uygulanması adil değildir.  Kararnamenin amacı kayıttan düşmüş

       araçların yeniden kayıt altına alınması ve ödenmemiş seyrüsefer ruhsat harçlarının

       ödenmesine kolaylık yapılmasıdır.  Burada Devlet, tahsilinden vaz geçtiği gecikme

       zamları kaybının asgariye indirilmesi için,  zamlı cari yıl tarifesi uygulanması yoluna

       gitmiştir.

Aftan yararlanma için süre var mı?

        EVET. Kararname ile yürürlüğe giren ve halk arasında Seyrüsefer Affı diye bilinen aftan

        yararlanabilmek için süre, KARARNAMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN

        (1 EYLÜL, 2016) TARİHİNDEN İTİBAREN ÜÇ AYDIR. SÜRE AY OLARAK BELİRTİLMİŞ

       OLDUĞU İÇİN BAŞVURULAR EN GEÇ KASIM AYI SONUNA KADAR YAPILMIŞ OLACAK.

Aftan yararlanma başvuruları için basılmış (matbu) formlar var mı?

        HAYIR.  Kararname,  bir dilekçe ile başvurulacağı hususunu düzenlemiştir.  Ancak

        Kanaatim, ilerleyen günlerde ihtiyaca cevap verebilecek tek düzen bir dilekçe

        formunun basılıp dağıtılabileceğidir.

Başvuru şahsen mi yapılacak?

        Evet.  Kararnamede başvurunun, kayıttan düşen araç sahibi tarafından yapılacağı

        hususunda kural mevcuttur.  Ancak pul vergisi ödenmiş olmak koşuluyla düzenlenecek

        bir vekaletname ile vekilin başvurmasına yasal bir engel yoktur.

Başvurular Lefkoşaya mı yapılacak?

        EVET.  Bu hususta Kararname, başvuruların ŞUBEYE YAPILACAĞI HUSUSUNU

        DÜZENLEMİŞTİR. Ancak kayıtların merkezi olduğu nedeniyle yeniden kayıtlama

        işlemlerinin; Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Merkez Şubesinde (Lefkoşa’da)  

        yapılabileceği nedeniyle başvuruların Merkeze yapılması tavsiyemdir.       

Ödemeler nereye yapılacak?

       Peşin ödemeler, şube tarafından (Araç kayıt dairesi) tahsil edilecektir.

 

Ödemelerin PEŞİN olması zorunlu mu?

        HAYIR.  Borçlar, taksitli olarak da ödenebilir.  Borçlunun, ödemeyi taksitli yapmayı   

        Talep etmesi halinde, başvuru tarihinden itibaren ON İKİ EŞİT TAKSİT halinde ödeme

        yapılabilir.  Başvurular;  Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Merkez (Lefkoşa) Şubesine 

        yapılacaktır. Kazalardaki şubelerin, borcu tecil ( taksitlendirme ) yetkileri yoktur. 

        Ancak taksitli ödemelerde ilk ay için yüzde üç  (%3) bilahare her ay için

       %1,20 gecikme zammı, toplamda %16,20 gecikme zammı-faiz ödenecektir. 

Borcun vadesinde ödenmemesi halinde aftan yararlanma hakkı düşer mi?

        HAYIR.  Kararnamede yapılan düzenlemeye göre borcun taksitle ödenmesinin talep

        edilmesi halinde, Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü hakkında Yasa kuralları uygulanır. 

        Vadesinde ödenmeyen borç, kamu alacağı kapsamına girer.  Ödenmeyen taksitler için  

        Vergi Dairesi zorla tahsil işlemleri başlatabilecektir.  Borçluya Ödeme Emri

        Gönderildikten sonra, kamu alacağının tamamı tahsil edilene kadar hiçbir makam  

        takibatı durduramaz. ( Yasa Maddesi 45)   

Taksitli ödemelerde teminat veya çek talep edilecek mi?

         Kararnamede bu hususta düzeleme yoktur. Ancak kanaatim, borcun taksitle

         ödenmesi talebi halinde Vergi Dairesi veya Alacaklı Daire ileri tarihli çekler talep

         edecektir.  Ancak Kararname bu hususta İdareye yetki vermemiştir. Yasal olmayan

         yetkinin kullanılması İyi İdare Yasası kurallarına aykırıdır.

         Taksitli ödeme başvurularında, ileri tarihli çek verilmemesi, aftan yararlanmaya engel

         değildir. Ancak çek verilmemesi halinde tarafların ne gibi sıkıntılar yaşayacağı

         uygulama yürürlüğe girdikten sonra görülecektir.   

 

 

II.KISIM

 

Kararnamenin ikinci kısmı, KAYITTAN DÜŞMEYEN ANCAK SEYRÜSEFER RUHSATLARINI(DEĞİRMİYİ) ÇIKARMAYANLARLA ilgilidir. Bu bölüm, kayıttan düşmemiş ancak seyrüsefer ruhsatlarını (değirmiyi)  ödemeyenlerin, indirimden veya aftan nasıl yararlanacaklarını düzenler.

 

Aftan kimler yararlanacak?

     Seyrüsefer ruhsat borcu bulunan araçları ve araç sahiplerini kapsar.

Kararnamenin amacı nedir?

     Her ne sebeple olursa olsun seyrüsefer ruhsat harcını ödemeyenlerin, bu borçlarının

     ödenmesinde kolaylık yapılmasıdır.

Egzoz Emisyon Ölçümü yapılacak mı?

    EVET. Seyrüsefer ruhsatları ödenmemiş araçlar için başvuru yapılmadan önce,  Eksoz

     emisyonu (eksoz ölçümü) yapılacaktır. Eksoz ölçümü yapılmayan aracın muayenesinin 

     yapılması mümkün değildir.

Araçlar muayene edilmeden seyrüsefer ruhsatları çıkarılabilir mi?

      HAYIR. Araçların önce muayenesi yapılacaktır.

Muayene harcı ödenecek mi?

     EVET. Muayene harcı ödenecektir.

Muayene harcı cezasız mı ödenecek?

     HAYIR. Muayene harcı, cezalı ödenecektir

 

Araçlar sigortalanacak mı?

      EVET.  Geçerli bir sigorta poliçesi olmayan arabalara seyrüsefer ruhsatı çıkarılamaz.

      Bu nedenle aftan yararlanabilmek için sigorta mutlaka çıkarılmalıdır.

Geriye dönük ruhsatların tümü çıkarılacak mı?

      HAYIR.  Kayıttan düşmemiş ancak Seyrüsefer ruhsatlarını çıkarmayanlar geriye dönük

      olarak sadece son BİR YILLIK  RUHSATI çıkaracaklardır.

      (KAYITTAN DÜŞMÜŞ ARAÇLARIN KAYIT YENİLEMESİNDE SON İKİ YILIN RUHSATI 

      ÖDENECEKTİR)

Geçmiş Seyrüsefer ruhsatların cezasız mı ödenecek?

      EVET. Kayıttan düşmemiş araca ait son bir yılın ruhsatı(değirmi) çıkarılırken ceza tahsil  

      edilmeyecektir.

2016 yılına ait seyrüsefer ruhsatı (değirmi) çıkarılacak mı?

       EVET.   Kararnameye göre ilgili yılın (2016) seyrüsefer ruhsatı 6 (altı) aylık veya 1 (bir) 

       yıllık çıkarılabilir.

Seyrüsefer ruhsatını altı ay çıkarmamız halinde aracı kullanabilir miyiz?

        HAYIR. Her ne kadar da Kararnamede aftan yararlanabilme koşulu olarak 2016 için altı  

        Aylık ruhsatın çıkarılması yeterli görülmüşse de bu sizi, trafikte Seyrüsefer ruhsatı  

        bitmiş araç kullanma suçunu işlemiş olmaktan kurtarmaz.

        ( Bir başka deyişle SİZİ YOLDA ÇEVİREN POLİS, SEYRÜSEFER RUHSATI BİTMİŞ ARAÇ

           KULLANDIĞINIZ İÇİN SİZE CEZA YAZACAK KANAATİNDEYİM.)

İlgili yılın (2016) Seyrüsefer ruhsatlarına ceza ödenecek mi?

        HAYIR. Bu Kararname kapsamında kayıttan düşmemiş ancak Seyrüsefer ruhsatları

        çıkarılmamış araçların yapacağı başvuruda ilgili yıla (2016)  ait çıkarılacak geriye  

        dönük ruhsatlar için de ceza ödenmeyecek.

Geçmiş yıllara ait seyrüsefer ruhsat harçlarının ödenmesinde, eski tarifeler mi

         uygulanacak?

         HAYIR. Geçmiş yıllara ait seyrüsefer ruhsat harçlarının ödenmesinde 2016 yılına ait

         tarife uygulanacak. (Bir başka deyişle 2015 ruhsatı 2016 yılında uygulanan tarifeden  

         ödenecek.)

        Geçmiş yıllara ait ödenmemiş seyrüsefer ruhsat harçlarının tahsil edilmesinde, cari

        yılın  tarifesinin uygulanması adil değildir.  Kararnamenin amacı kayıttan düşmüş

        araçların yeniden kayıt altına alınması ve ödenmemiş seyrüsefer ruhsat harçlarının

        ödenmesine kolaylık yapılmasıdır.  Burada Devlet, tahsilinden vaz geçtiği gecikme

        zamları kaybının asgariye indirilmesi için,  zamlı cari yıl tarifesi uygulanması yoluna

        gitmiştir

Aftan yararlanma için süre var mı?

        EVET. Kararname ile yürürlüğe giren ve halk arasında Seyrüsefer Affı diye bilinen aftan

        yararlanabilmek için KARARNAMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN

        ( 1EYLÜL, 2016) TARİHİNDEN İTİBAREN ÜÇ AYDIR. SÜRE AY OLARAK BELİRTİLMİŞ

        OLDUĞU İÇİN BAŞVURULAR EN GEÇ KASIM AYI SONUNA KADAR YAPILMIŞ OLACAK.

Aftan yararlanma başvuruları için basılmış (matbu) formlar var mı?

        HAYIR.  Kararname,  bir dilekçe ile başvurulacağı hususunu düzenlemiştir.  Ancak

        Kanaatim, ilerleyen günlerde ihtiyaca cevap verebilecek tek düzen bir dilekçe

        formunun basılıp dağıtılabileceğidir.

 

 

 

 

Başvuru şahsen mi yapılacak?

        EVET.  Kararnamede başvurunun, seyrüsefer ruhsat borcu olan araç sahibi tarafından

        yapılacağı hususunda kural mevcuttur.  Ancak pul vergisi ödenmiş olmak koşuluyla

        düzenlenecek bir vekaletname ile vekilin başvurmasına yasal bir engel yoktur.

17. Başvurular Lefkoşaya mı yapılacak?

       EVET. Bu hususta Kararname, başvuruların ŞUBEYE YAPILACAĞI HUSUSUNU

       DÜZENLEMİŞTİR.

       Kararnamede “Şube” ifadesi ile Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesinin   

       (halk dilinde bilinen adıyla KAYIT DAİRESİ) anlatıldığı hususu belirtilmiştir.

       Ancak ödenmemiş seyrüsefer borçları için merkezle bilgi sayar bağlantısı olduğu 

       nedeniyle İlçe ( Kaza) Vergi Daireleri şubelerinden de işlem yapılabilecektir.

Ödemeler nereye yapılacak?

        Peşin ödemeler, şube tarafından tahsil edilecektir.

        Kararnamede “Şube” ifadesi ile Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesinin  

        (halk dilinde bilinen adıyla KAYIT DAİRESİ) anlatıldığı hususu belirtilmiştir.

         Ancak ödenmemiş seyrüsefer borçları için merkezle bilgi sayar bağlantısı olduğu 

        nedeniyle İlçe ( Kaza) Vergi Daireleri şubelerinden de işlem yapılabilecektir.

17. Ödemelerin PEŞİN olması zorunlu mu?

       HAYIR. Borçlar, taksitli olarak da ödenebilir.  Borçlunun, ödemeyi taksitli yapmayı talep 

        etmesi halinde, başvuru tarihinden itibaren ON İKİ EŞİT TAKSİT halinde ödeme

        yapılabilir.  Başvurular;  Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Merkez (Lefkoşa) Şubesine 

        yapılacaktır. Kazalardaki şubelerin, borcu tecil ( taksitlendirme ) yetkileri yoktur. 

        Ancak taksitli ödemelerde ilk ay için yüzde üç  (%3) bilahare her ay için

       %1,20  gecikme zammı, toplamda %16,20 gecikme zammı-faiz ödenecektir. 

Borcun vadesinde ödenmemesi halinde aftan yararlanma hakkı düşer mi?

        HAYIR. Kararnamede yapılan düzenlemeye göre borcun taksitle ödenmesinin talep

        edilmesi halinde, Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü hakkında Yasa kuralları uygulanır. 

        Vadesinde ödenmeyen borç, kamu alacağı kapsamına girer.  Ödenmeyen taksitler için 

        Vergi Dairesi zorla tahsil işlemleri başlatabilecektir.  Borçluya Ödeme Emri

        Gönderildikten sonra, kamu alacağının tamamı tahsil edilene kadar hiçbir makam  

        takibatı durduramaz. ( Yasa Maddesi 45) 

Taksitli ödemelerde teminat veya çek talep edilecek mi?

         Kararnamede bu hususta düzeleme yoktur. Ancak kanaatim, borcun taksitle

         ödenmesi talebi halinde Vergi Dairesi veya Alacaklı Daire ileri tarihli çekler talep

         edecektir.  Ancak Kararname bu hususta İdareye yetki vermemiştir. Yasal olmayan

         yetkinin kullanılması İyi İdare Yasası kurallarına aykırıdır.

         Taksitli ödeme başvurularında, ileri tarihli çek verilmemesi, aftan yararlanmaya engel

         değildir. Ancak çek verilmemesi halinde tarafların ne gibi sıkıntılar yaşayacağı

         uygulama yürürlüğe girdikten sonra görülecektir.   

.

banner120
Anahtar Kelimeler: af seyrüsefer

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  
  banner119
  Hava Durumu
  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:

  SPOR TOTO SÜPER LİG

  Tür seçiniz:
  E-Gazete
  • Haber-Sistemi - 10 Ağustos 2011Manşeti
  Karikatür
  • Twiit
  Sen de Yaz
  Ziyaretçi Defteri
  Ziyaretçi Defteri
  Siz de yazmak istemez misiniz?
  Ziyaretçi Defteri
  Arşiv